นโยบายความเป็นส่วนตัว 

นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้มีไว้เพื่อช่วยให้คุณทราบประเภทข้อมูลที่เรารวบรวม เหตุผลที่เรารวบรวม เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณไว้วางใจให้เรารักษาข้อมูลของคุณ เราพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของคุณ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อนำไปใช้ มีวิธีการจัดการข้อมูลอย่างปลอดภัย นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ครอบคลุมการให้บริการ ทั้งทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียและช่องทางอื่น ๆ

การให้ข้อมูลกับเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับวิธีปฏิบัติ ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เพื่อความสะดวกของท่าน แพลตฟอร์มเราจะดูแลรักษาข้อมูล ที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้บริการ จะไม่มีการเปิดเผย หรือส่งต่อ ถ้าหากทางเราละเมิดสิทธิ์ ได้ทำการเปิดเผยข้อมูล หรือส่งต่อให้บุคคลที่สาม ทางเราจะถือว่าผิดกฏ ต้องได้รับโทษตามกฏหมาย ยกเว้นแต่ต้องเปิดเผยตามข้อกฏหมายบังคับ เราอาจแชร์ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของท่านสู่สาธารณะ

เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ และการดำเนินงาน การส่งเสริมการขาย หรือเพื่อแสดงเทรนด์เกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการของเราโดยทั่วไป หากจำเป็นต้องใช้จริงๆ ทางเราจะให้ทีมงานติดต่อกับผู้ใช้บริการ เพื่อทำการขออนุญาต หรือ ยินยอม เท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลของผู้ใช้ให้เป็นปัจจุบัน ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของเราให้ดีมากยิ่งขึ้้น 

คุกกี้ (Cookies) 

เราใช้คุกกี้ติดตามการตอบสนอง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ของเบราว์เซอร์เวลาที่ใช้บริการ เข้าชม URL ที่อ้างอิงออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย อำนวยความสะดวก ในการใช้งาน ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมมากขึ้น รวบรวมข้อมูลสถิติ ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน พัฒนาประสบการณ์ให้ตรงตามความต้องการขณะใช้บริการ ช่วยให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ คุกกี้ช่วย มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์

1.ดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูล อาทิเช่น ชื่อ นามสกุล ชื่อเล่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือเก็บรักษาข้อมูล เป็นไปตามข้อกำหนด พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎหมายลำดับรองและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูล มีการเก็บรวบรวมและประมวลผล การใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ใช้ หากเกิดการเผยแพร่ข้อมูลกับบุคคลที่สาม เราจะดำเนินตามข้อกฏหมายบังคับเท่านั้น พร้อมเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเคร่งครัด 

3.เพื่อให้คุณมั่นใจในข้อมูลส่วนตัว ทางเราจะมีทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นอย่างดี ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นปัจจุบัน และจะได้รับการปกป้องดูแล ด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ที่มันคง ปลอดภัยที่สุด ซื่อตรง มีความโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนด ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล ได้กระทำภายในกรอบ เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูล เมื่อเห็นแล้วว่าการเก็บข้อมูลนั้น

ไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หรือเมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูล

ติดต่อเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือ เกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์เรา รวมถึงการขอใช้สิทธิ์ต่างๆ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอดเวลา ไม่มีวันหยุดทำการ ซึงเราได้จัดเตรียมหน้า ติดต่อเรา ไว้ให้ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายได้ 24 ชั่วโมง